Entries by admin

Топ-20 найвживаніших слів англійського сленгу

 Розпочинаючи висвітлення питання використання сленгу, варто зазначити з якими його підвидами ми можемо зустрітися. Отже, в самому широкому значенні, сленг – це набір особливих слів, чи нових значень уже існуючих слів, котрі використовують певні групи людей (вікові, професійні, суспільні, тощо). Окремо стоять жаргонізми. Так, якщо сленгові вирази, зазвичай, зрозумілі і широкому загалу, то жаргонізми властиві виключно професійним та соціальним групам (медики, військові, фізики та інші). Зокрема жаргонізми злочинців та жебраків мають всі ознаки «таємної мови». Вона, на відміну від сленгу, доступна лише вузькому колу посвячених. Як приклад, наведемо низку фраз та слів зі зміненим змістом: (Were you never on the mill? – Чи ти коли не будь сидів у тюрмі?, Greenland – тюрма, darkies – ліхтарики злодіїв, to be on a plant – піти на діло). Зауважмо, що існують слова, котрі одразу були придумані для таємного використання: shiv – ніж, yegg – злочинець, prad – кінь.

Ще однією складовою сленгового мовлення є вульгаризми. Це слова та вирази, котрі використовують в просторіччі, спеціально надаючи їм грубого, нецензурного змісту.